1. Úvod
  2.  | Články pro pacienty
Obezitologie & diabetologie

Články pro pacienty

Co je diabetes?

Co je diabetes?

Co je vlastně diabetes? Diabetes mellitus neboli cukrovka je porucha, pro které tělo neumí dobře hospodařit s glukozou. Nejdříve proto musíme porozumět tomu, co je glukoza. Glukoza patří chemicky jednoduché cukry. Je to cukr trochu jiné chuti než řepný cukr, kterým...

Diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu

Diabetes mellitus 2.typu trápí stále větší počty lidí, lékaři v tomto smyslu dokonce hovoří o epidemii a nepřehánějí. Každý rok u nás přibývá kolem 50 tisíc nových pacientů a asi polovina z tohoto počtu umírá na komplikace spojené s touto chorobou.Jen v ČR je...

Cíle léčby diabetu

Cíle léčby diabetu

 Cíle léčby diabetu Trpíteli cukrovkou, je společným cílem vás a vašeho ošetřujícího lékaře udržet hladiny glykémie v normě. Měření glykémie (hladiny glukozy) v krvi je důležitou a nedílnou součástí diabetu. Při dobré kontrole glykémie se budete cítit lépe a...

Pravidla inzulínové léčby

Pravidla inzulínové léčby

 Inzulínoterapie  je nutnost u nemocných s diabetes mellitus 1.typu,kde představuje náhradu hormonu. Je třeba si uvědomit , že substituce inzulínu jakýmkoliv léčebným režimem nikdy není tak ideální, jako sekrece inzulínu u zdravého jedince, kde existuje...

Hypoglykemie

Hypoglykemie

 Hypoglykémie(pokles hladiny krevního cukru) se může objevovat nejen při léčbě inzulínem, ale i při léčbě některými perorálními antidiabetiky(PAD), zvláště  těmi, které zvyšují sekreci inzulínu(mezi ně patří tzv.deriváty sulfonylurey). Hypoglykémie bývá...

Cíle dietní léčby

Cíle dietní léčby

 Cíle dietní léčby diabetu Dieta je nezbytnou součástí všech dalších léčebných postupů včetně léčby perorálními antidiabetiky,intenzivním inzulínovým režimem včetně inzulínových pump apod.I pro obecnou populaci platí:,,nesprávná výživa, zejména nadbytečný příjem...

Nebezpečná hyperglykemie

Nebezpečná hyperglykemie

Dalším lékařským termínem, jehož význam by měla znát každá osoba s diabetem, je hyperglykémie.Pod tímto pojmem rozumíme zvýšenou hladinu cukru v krvi.Ta je přítomna u nemocných s cukrovkou vždy.Cílem léčby cukrovky je udržovat množství cukru...

Léčba inzulinem a snížený příjem potravy

Léčba inzulinem a snížený příjem potravy

 Léčíme se inzulínem a nemůžeme jíst. Situace ,kdy není pacient s diabetem mellitus 1. typu schopen přijímat potravu, jsou nejen nepříjemné, ale mohou být i nebezpečné.Jak postupovat v případě gastritidy či gastroenteritidy. (gastritida=podráždění žaludeční...

Lipohypertrofie

Lipohypertrofie

 Aplikujete si inzulín do stejného místa?Pozorujete kolísání hladiny glukosy?Je tu možnost ,že trpíte lipohypertofií. Lipohypertrofie-jsou měkké tukové nebolestivé uzlíky v podkožní tkáni v místech aplikace inzulínu.Injekce do těchto míst bývají...

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom

 Metabolický syndrom V současném uspěchaném světě, kdy se lidé málo pohybují a hodně konzumují, stoupá společný výskyt cukrovky 2. typu, vysokého tlaku a zvýšené hladiny tuků v krvi, ruku v ruce s obezitou.Tato čtveřice onemocnění je od 80. let jmenována jako...

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je nejen významným zdravotnickým a společenským problémem.Jeho léčba bývá vždy velmi nákladná,na rozdíl od jeho prevence. V případě, že syndrom diabetické nohy vede k amputaci končetiny je hojení často spojeno s prodlouženou...

Hubněme, ale zdravě!

Hubněme, ale zdravě!

Hubněme ,ale zdravě.Jak nejčastěji bojujeme s kily. Hladověním- častá a závažná chyba.Ubytek na váze pak obvykle střídá jojo efekt,hrozí i vážnější následky.Hladovět by neměli diabetici léčení inzulínem a léky, které zvyšují produkci vlastního inzulínu...

Zahájení inzulinové léčby

Zahájení inzulinové léčby

Zahájení inzulínové léčby a titrace bazálního inzulínu u diabetiků 2. typu Vliv dobré kompenzace diabetiků na vznik a průběh pozdních komplikací se dnes již považuje za prokázaný.Spojení kompenzace diabetu a rozvoje pozdních komplikací je více vyjádřeno u pacientů...

Neúčinné potravinové doplňky

Neúčinné potravinové doplňky

V Čechách je extrémně vyvinut trh s potravinovými doplňky. Lidé za ně utrácejí spoustu peněz. Přitom v učebnicích diabetologie se u nás i všude ve světě píše, že diabetik by neměl užívat žádné potravinové doplňky a vitamíny.Není k tomu totiž žádný důvod. Jediným...

Diabetes a řízení motorových vozidel

Diabetes a řízení motorových vozidel

Jak může diabetes ovlivnit řízení? K řízení motorových vozidel je třeba komplexní soubor motorických a kognitivních schopností a dovedností.Mezi motorické patří schopnost ovládat automobil ,závisející především na funkci končetin a zraku. Mezi kognitivní funkce patří...

Diabetes a fyzická aktivita

Diabetes a fyzická aktivita

Diabetes mellitus  a fyzická aktivita Pohyb je přirozená vlastnost všech živých jedinců.Představuje změnu polohy těla nebo jeho částí.Je to každá fyzická aktivita, při které jedinci nejsou pasivní, neboť všechny tělesné pohyby, které vykonávají, vedou...

Základní oční problémy u diabetiků

Základní oční problémy u diabetiků

Diabetes je porucha metabolismu postihující celý organismus oči nevyjímaje. Některá oční onemocnění se u diabetiků vyskytují častěji než u nediabetiků. Jiná jsou typická právě pro diabetiky. Oční víčka obsahují různě velké žlázky, jejichž vývody vyúsťují na okrajích...

Diabetes a dědičnost

Diabetes a dědičnost

Předpokládá se, že na epidemii diabetu v naší společnosti má hlavní vliv především nezdravý životní styl a tendence celé společnosti k obezitě.Nicméně u každého člověka s diabetem lze také předpokládat jistý podíl geneticky dané vlohy pro cukrovku, díky...

Lipidogram

Lipidogram

 Lipidy(z řeckého lipos, tj.tučný)jsou přírodní látky živočišného i rostlinného  původu.Jejich společnými charakteristickými vlastnostmi je to,že jsou energeticky velmi bohaté a jsou nerozpustné ve vodě.V organismu proto slouží jako zásoba energie. Mnohé...