1. Úvod
  2.  | O doktorce
DIABETOLOGIE PRO BRNO

MUDr. Petra Motílová

​V roce 1993 ukončila studium na lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Po studiích zahájila svou klinickou praxi na neurologickém oddělení v Jihlavě a následně na interně Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, kde působila v diabetologické a interní ambulanci.

Je atestovanou lékařkou s odbornou specializovanou způsobilostí k výkonu povolání lékaře v oboru diabetologie.

Od roku 2014 působí v privátní praxi, kde se věnuje zejména metabolickým onemocněním (diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků a cholesterolu,obezita)

Je členkou České diabetologické společnosti, České obezitologické společnosti.