1. Úvod
  2.  | 
  3. Články pro pacienty
  4.  | Diabetes a řízení motorových vozidel

Diabetes a řízení motorových vozidel

Jak může diabetes ovlivnit řízení?

K řízení motorových vozidel je třeba komplexní soubor motorických a kognitivních schopností a dovedností.Mezi motorické patří schopnost ovládat automobil ,závisející především na funkci končetin a zraku.

Mezi kognitivní funkce patří paměť,pozornost,schopnost rychle vyhodnotit situaci,rozhodnout se a zareagovat. 

Situace, které mohou vést ke snížení schopnosti řízení motorových vozidel u diabetika, můžeme rozdělit na dvě skupiny

V první skupině jde o pacienty

  1. s rozvinutými dlouhodobými komplikacemi diabetu, které ovlivňují především motorické schopnosti
  2. s periferní neuropatií dolních končetin a tedy sníženou citlivostí dolních končetin
  3. se syndromem diabetické nohy s defekty či po amputacích
  4. s diabetickou retinopatií, a tedy postižením zraku
  5. kteří prodělali cévní mozkovou příhodu

Druhou skupinou jsou situace, kdy dochází primárně k ovlivnění kognitivních funkcí v důsledku hypoglykemií vzniklých během řízení.Při řízení jsou vysoké metabolické

nároky na funkci mozku, jehož jediným palivem je právě glukoza.proto ač se jedná opticky o relativně pasivní činnost, je spotřeba glukozy v těle poměrně vysoká, a tedy i zvýšené riziko hypoglykémie.Hypoglykémie je hladina cukru v krvi nižší než 3,9 mmol/l.Mezi základní příznaky hypoglykémie patří pocit hladu,nervozita,pocení, bušení srdce, třes rukou,rozostřené vidění,zpomalená řeč a myšlení, dezorientace až bezvědomí.

Během hypoglykémie je významně ovlivněna činnost mozku, což vede ke zhoršení pozornosti, zraku,pomalejšímu vyhodnocení situací a pomalému nebo i chybnému rozhodování.Pacienti, kteří mají sníženou rozpoznávací schopnost hypoglykémií, mohou upadnout až do bezvědomí.

Riziko hypoglykémie se netýká všech pacientů s diabetem, záleží na druhu léčby.U pacientů léčených pouze dietou hypoglykémie nehrozí.U uživatelů perorální léčby(tabletek)hrozí hypoglykémie pouze u derivátů sulfonylurey,u nás nejčastěji glimepirid či gliclazid.Nejvyšší riziko hypoglykémie mají pacienti léčení inzulínem.

Doporučená pravidla při řízení motorových vozidel k minimalizaci rizika hypoglykémie u pacientů, kteří si aplikují inzulín.

Kontrola glykémie vždy před zahájením řízení a dodržení minimální hladiny 5,0 mmol/l.Glykemii během řízení kontrolovat minimálně každé 2 hodiny a udržovat ji po dobu jízdy nad touto hranicí

Mít po ruce rychlé sacharidy-sladký nápoj, cukr

Při příznacích hypoglykémie požít co nejdříve něco sladkého, zastavit na bezpečném místě a dodržet bezpečnostní přestávku alespoň 45 minut, která by měla být dostatečná k obnovení správné funkce mozku.

Za jakých podmínek může být diabetikovi stanoven zákaz řízení motorových vozidel:

Od roku 2012 platí ve většině evropských zemích včetně ČR nový zákon, který stanovuje přesné podmínky, za jakých má být diabetikovi odejmut řidičský průkaz.V nich jde především o těžké hypoglykémie, tedy takové hypoglykémie, kdy si diabetik není schopen pomoci sám, ale je nutná pomoc druhé osoby.

Pokud diabetik prodělá v průběhu roku jednu těžkou hypoglykémii, je to důvod k přezkumnému řízení o způsobilosti řízení motor.vozidel.Zároveň je změnou zákona každý lékař, který tuto skutečnost zjistí, zavázán o ní informovat pacienta a zároveň to oznámit příslušnému obecnímu úřadu.

MUDr. Petra Motílová

Svěřte se do rukou MUDr. Petry Motílové – odbornice s víc než 25 lety zkušeností, která je členkou České diabetologické společnosti i České obezitologické společnosti. Zároveň umí naslouchat, je empatická a vždy vám vše vysvětlí. Společně s vámi tak najde nejlepší řešení vašich potíží.

Objednejte se k nám

Ordinace v Brně

Campus klinika, Kamenice 32, Brno

Ordinační hodiny

Pondělí: 7.30–14.30

Úterý: 7.30–14.30

Středa: 7.30–14.30

Čtvrtek: 7.30–14.30

ČLÁNKY PRO PACIENTY

Články, trendy, novinky

Novinky z naší ordinace, aktuální léčebné trendy i rady a tipy, jak bojovat s obezitou, cukrovkou a souvisejícími nemocemi. To vše najdete v našich článcích. Podívejte se, co všechno jsme pro vás připravili.

Co je diabetes?

Co je diabetes?

Co je vlastně diabetes? Diabetes mellitus neboli cukrovka je porucha, pro které tělo neumí dobře hospodařit s glukozou. Nejdříve proto musíme porozumět tomu, co je glukoza. Glukoza patří chemicky jednoduché cukry. Je to cukr trochu jiné chuti než řepný cukr, kterým...

číst více
Diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu

Diabetes mellitus 2.typu trápí stále větší počty lidí, lékaři v tomto smyslu dokonce hovoří o epidemii a nepřehánějí. Každý rok u nás přibývá kolem 50 tisíc nových pacientů a asi polovina z tohoto počtu umírá na komplikace spojené s touto chorobou.Jen v ČR je...

číst více